Christer Chytraéus

Untitled – Weapon, 2016, modified toy gun (re-built to a working condition)

Gun Toys / Toy Guns

Gun Toys / Toy Guns, 2014 -2018
Re-constructed toy guns, capable of fire with live ammo (5,6 and 9mm).

Text from the catalog for the exhibition Ororsmåln av Obeskrivlig Kraft, Ockelbo, Sweden.
Text: Erik Anderman (SWE)

Vid långvarig stress kan delar av hjärnan minska i volym, ett förhållande som har observerats hos både människor och möss. Hur påverkar det vår omdömesförmåga? Det hävdas också att ett intensivt användande av våra telefoner, där vi förlitar oss på externa minnesbanker och slipper memorera de erfarenheter som vi gör, kan ha en inverkan på vår hjärnkapacitet i fråga om nedsatta kort- och långtidsminnen. Vilken betydelse har det för våra chanser att överleva en krissituation, där elnäten och våra kommunikationsvägar har slagits ut?

I Lilla Domedagsvalvet möter vi skulpturer av Christer Chytraéus. De skulpturer som visas i arkivet ser vid en första anblick ut som leksaksvapen, som imitationer av en livsfarlig förlaga. Men vid närmare granskning ser vi metalldelar som mynningsrör, klämmor och mekaniska detaljer. Med hjälp av kollektiv kunskap som Google och Youtube erbjuder har Chytraéus funnit olika metoder för att göra om leksakerna till fullt fungerande vapen. De är efterapningar som har gått varvet runt och åter blivit dödliga.

Christer Chytraéus (f. 1985, i Kalmar) är utbildad vid Konstfack i Stockholm. I verk sm ofta består av måleri, collage, modifierade vardagsobjekt eller skulptur förenas olika material med motiverade och samtidigt något vrickade observationer och begrepp. Med dödsföraktets lätthet och tyngd iscensätter han riskfyllda moment som hela tiden balanserar mellan det bräckliga och det pålitliga.
– Erik Anderman

Shotgun – Weapon, 2018, modified toy gun (re-built to a working condition)

Mini revolver – Weapon, 2014, modified toy gun (re-built to a working condition)

Kalashnikov – weapon, 2016, modified toy gun (re-built to a working condition)